- Kodanikeühendus Puhas Taevas - http://www.puhastaevas.ee -

Baariumisisaldus Eesti jõgedes üle normi

[1]

2013.a. jaanuaris-veebruaris OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt mõõdetud 22-s jõeseirejaamas oli 13-s baariumisisaldus üle keskkonnaministri määrusega kehtestatud normi (vt tabel 3).

ohtlikud ained_ 2_vahearuanne.pdf [2]