Baariumisisaldus Eesti jõgedes üle normi

2013.a. jaanuaris-veebruaris OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt mõõdetud 22-s jõeseirejaamas oli 13-s baariumisisaldus üle keskkonnaministri määrusega kehtestatud normi (vt tabel 3).

ohtlikud ained_ 2_vahearuanne.pdf


Posted

in

by

Tags: