Geoinsenerluse 10 murelikuks tegevat fakti, millest meedia vaikib

1. Globaalne aerosoolidega pritsimine (SAG ja SRM – stratosfääriline aerosool-geoinsenerlus ja päikesekiirguse haldamine) mürgitavad sõna otseses mõttes päevast päeva elu maal. Iga hingetõmbega hingame sisse imeväikseid toksilisi nano-osakesi nanomeetri 10-punktilisel skaalal. Need imepisikesed osakesed on väga kahjulikud geoengineering_wrenchhingamisteedele ja neid ei saa filtreerida mitte mingisuguste olemasolevate filtreerimismehhanismidega. Nad on nii väikesed, et nad tungivad otse läbi kopsukelme vereringesse. Seal kleepuvad nad raku retseptoritele naastudena ja aeglaselt, kuid kindlalt kahjustavad tervist ning kehafunktsioone, sh immuunsüsteemi. Osakesed on ka soodsaks pinnaseks seente vohamisele. Viimased uurimused näitavad, et üle 70% kõigist taimede ja loomade väljasuremisjuhtudest on praegu põhjustatud seennakkusest.

2. Atmosfääri kaitsekihid, peamiselt osoonikiht ja ionosfäär, on lõhustatud aerosoolpilvede poolt. See tekitab olukorra, kus elu planeedil on avatud kahjulikule kiirgustasemele. Teadus/meetod, mis käsitleb “osakeste pilvi ja nende tagajärgi osoonikihile”, ei jäta vähimatki kahtlust: need pilved hävitavad osooni. Ultraviolettkiirguse tase kogu maakeral kasvab üha.

3. SAG ja SRM on tõenäoliselt peamisi metaanist tuleneva “planeedi ohuolukorra“ põhjustajaid, mis on tekkinud Ida-Siberi mandrilaval. See oht, millele viitavad uurijad, seisneb laiaulatuslikus metaani väljapurskumises merepõhjast. Metaanhüdraadid on nüüd jõudnud temperatuurini, mis ei võimalda enam nende püsimistt endisel kujul merepõhjas. Ookeanide soojenemine toimub suures osas pritsimiste toimel. Kuigi SAG ja SRM võivad saavutada olulist jahutamise anomaaliat suures ulatuses, sünnib see veelgi hävituslikuma üleüldise globaalse soojenemise hinnaga. Metaaniprobleemi tõsidust ei ole võimalik ületähtsustada.

4. Atmosfääri küllastamine geoinsenerlike (nano)osakestega „minimeerib ja pihustab sademeid“. Veeauru tugev kondenseerumine (tuum)osakestel tekitab niiskuspiisakesi, mis ei ühine ega lange maapinnale sademetena, vaid moodustavad tehispilve. See on üks põhjusi, miks SAG ja SRM viivad laastava globaalse põuani.

5. SAG ja SRM põhjustavad teatud “globaalset hägustumist”, mida on raske mõista. Praegustel ülemaailmsetel andmetel jõuab maapinnani keskmiselt 20%, aga mõnedel aladel nagu Venemaa umbes 30% vähem päikesekiirgust kui mõned aastakümned tagasi. See päikesekiirguse vähenemine tekitab omakorda üha enam globaalset põuda. Päikesekiirgus on peamisi aurustumise tekitajaid.

6. SAG ja SRM vähendavad oluliselt ka tuulehoovusi. Ka tuul on peamisi aurustumise allikaid. Teadus, mis käsitleb aerosoolpilvi ja nende mõju tuulele, omab selle kohta hulgaliselt tõendusmaterjali.

7. SAG ja SRM osakesed tekitavad valguse hajumist. Need muudavad valgusspektrit ja ilmselt avaldavad negatiivset ning senitundmatut mõju kõikidele eluvormidele. Ainuüksi päikese blokeerimine on äärmiselt murettekitav, pidades silmas fotosünteesi. Kui aga arvesse võtta, et valgus tungib maani läbi toksiliste osakeste muudetud kujul, on mure veelgi suurem.

8. Pinnas ja vesi on tegelikult mürgitatud ja seeläbi steriliseeritud kõrge toksilisusega sademete poolt, mida tekitavad SRM ja SAG pritsimisprojektid. Sademete poolt tekitatud totaalset kahju pole võimalik enam mõõta.

9. Bioaktiivne (“bioavailable”) alumiinium, mis sisaldub igas maale langevas vihmapiisas, on väga kahjulik enamikule taimestikust. Kui organism avastab saastatuse, lõpeb toitainete manustamine, et kaitsta oma DNAd. See võib põhjustada organismi väga pika ja aeglase hukkumise.Bioaktiivse alumiiniumi mõjude kohta on samuti palju tõendusmaterjali. Tähelepanu väärib fakt, et Monsanto tegeleb “alumiiniumikindlate” seemnete tootmisega.

10. Kogu ülemaailmne kliima on mõjutatud pritsimisprojektidest. Praegu saab ilma väga harva või üldse mitte pidada “loomulikuks”. Samas pole võimalik isegi määratleda kahjustusi, mis on tekitatud SAG ja SRM poolt elule Maal. Kui arvesse võtta praegust liikide väljasuremise kiirust, mis on tuhat korda suurem kui loomulik muutumine, siis pole võimalik seda mitte seostada SAGi ja SRMga – kui kord on aru saadud nende projektide mõjust ja tõsidusest.

Allikas: GeoengineeringWatch.org

Tõlkis Silvia Lepalaan


Posted

in

by

Tags: