PÖÖRDUMINE ELLUJÄÄMISEKS

KUMMALINE KÜSIMUS

Kas tahad edasi elada seda Elu siin Maa pääl
Elada koos oma laste ja lastelastega
Kesk kõike seda mis Loodus meile on kinkind
Kasvada inimesena
Luua ja koosluua
Rõõmus ja vaimustuses
Et surmatunnilgi öölda:
Olen endast parima and ja parima saand
Ning võin minna Tänus ja Rahus

Et Elu jätkuks
Aeg võtta tagasi omaenese Vägi
Ja päästa Maailm Kurjast

MIS TOIMUB?

Õhu, mulla ja  vee saastumine
Puude  kuivamine
Mesilaste, lindude, kalade ja loomade hukk
Inimeste, eeskätt laste tohutu haigestumus (ja varajane  surm)

Jah – me teame seda. Kuid nüüd toimub see kõik hoopis uuel ja palju kiiremal moel, mida me EI TEA või EI USU. Sest see on tõesti USKUMATU! 🙂 Paljud ei usu isegi oma SILMI, rääkimata kõrvadest.

Vaata  kas või seda pilti siin:
http://www.telegram.ee/nwo/lugejapildid-ja-video-geoinsenerlus-ule-eesti-28-martsil#.UzfCSNtj01Q
ja https://www.youtube.com/watch?v=J-ZlizO7ZAA&feature=youtu.be
Selline vaade avanes Eestimaa taevas kogu eesti rahvale 28. märtsil 2014. Seda reedet loetakse paljude vaatlejate poolt üheks kõige “triibulisemkas”. Neid taevatriipe neil fotodel nimetatakse KEEMIAPILVEDEKS (chemtrails) Ja nendega meilt sõna otseses mõttes VARASTATKSE täna kaks asja – TERVIS ja LOODUS. Mõlemad! Salaja, valetades ja vassides. ILLEGAALSELT ehk ebaseaduslikult, seega kuritegelikult – omamata ühegi parlamendi heakskiitu selleks.

Meilt täna sõna otseses mõttes röövitakse päise päeva ajal meie ELU. Siit siis ka see Kummaline Küsimus

Kusjuures “keemiapilvi” tekitatakse taevasse nii:  https://www.youtube.com/watch?v=-GuaroSkwWU

MIKS?

“Miks bad seal pritsivad,” küsib ka Michael J. Murphy oma tuntud filmis http://www.puhastaevas.ee/triloogia-teine-film-miks-nad-seal-pritsivad-nuud-eestikeelsena/.
See võib toimuda sõjalistel eesmärkidel – kliimarelva katsetustena ja rakendustena. See võib toimuda majanduslikel eesmärkidel – loomuliku taimestiku väljasuretamiseks ja asendamiseks Monsanto poolt välja töötatud geenmuundatuga. Ilmselt toimub see ka  osana rahvastiku vähendamise programmist, sätestatud ÜRO Agenda 21-s. See võib olla ka osa bioloogilisest ja geneetilisest insenerlusest eesmärgiga ehitada inimeses uut “küberolendit” (vt intervjuud Vince Freemaniga
http://rediceradio.net/radio/2014/RIR-140404-vincentfreeman-hr1.mp3 ja Carnicom instituudi kodulehte http://www.carnicominstitute.org
Mitte mingil juhul aga ei toimu see “kliimasoojenemise vältimiseks”, nagu meile väidetakse – sest kliima tegelikult hoopiski jaheneb.

Me võime ennast muidugi “välja vabandada” sellega, et see ei toimu sellisel hukutaval määral mitte ainult Eestis, vaid KOGU EUROOPA LIIDUS (Norra välja arvatud) ja kogu Ameerika Ühendriikides. Samal ajal kui mujal toimub sedasama vähe (sh Venemaal) või üldse mitte: http://www.theguardian.com/environment/graphic/2012/jul/17/geoengineering-world-map  ja  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549764801803984&set=p.549764801803984&type=1&theater

Tekib küsimus, miks osa valitsusi lubab sellist hävitavat tegevust,  osa aga mitte? Kas see ongi kaua oodatud NATO “abi” meile. Ehkki pritsitakse mitte ainult sõja- vaid ka reisilennukitwelt. Sest kui see, mis täna on toimunud Eestis aktiivsemalt juba 2-4 aastat, jätkuks veel samakaua, saavad tulemused olema KATASTROOFILISED – nii inimesele kui loodusele.

Kusjuures Eestis EI TOIMU nanoosakeste  ametlikku regulaarset mõõtmist õhus, kuna seda ei näe ette eurodirektiivid ja selleks “pole seadmeid ega metoodikaid”: http://www.puhastaevas.ee/eestis-puudub-hetkel-ametlik-jarelvalve-keemiasabades-kirjeldatud-murkainete-ule/
Ehkki samas osalevad  Eesti teadlased mitmeski rahvusvahelises nanoaerosoolide uurimisprogrammis.

KEEMIAPRITSIMISTEGA SEONDUVAD KAHJUMÕJUD EESTIS

Kadakate hukk Lääne-Eestis 2013.a. kevadel:
http://www.puhastaevas.ee/peeter-liiv-enne-mesilasi-surevad-kadakad/

http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/fotod-martsipaike-korvetas-pruuniks-tuhanded-puud.d?id=66207506
Vrdl samasugune puude kuivamine USAs  (alates 6:20): https://www.youtube.com/watch?v=xn9BAbzPiDY

Mulla ja okaste saastumine alumiiniumiga: “Saarejärve kuusiku ja männiku nõrgvee madalate pH-väärtuste juures on üldise ja lahustuva alumiiniumi keskmised sisaldused tõusnud nii männikus kui ka kuusikus orgaanilise kihi all ja kuusikus ka sügavamas kihis. /…/ Okaste keemiline analüüs näitas VÄGA KÕRGEIDalumiiniumisisaldusi männiokastes.” (2011)
http://www.keskkonnainfo.ee/failid/Keskkonnaseire2011_kompleskseire.pdf

Eesti jõgede ülenormatiivne saastatus baariumiga:
http://www.puhastaevas.ee/baariumisisaldus-eesti-jogedes-ule-normi/

Lehtpuude “kõrbemine” ja osaline kuivamine Tallinnas jt linnades: http://www.puhastaevas.ee/korbenud-puud-tallinnas/

Alumiiniumisisaldus vihma- ja lumevees peaks olema 0-0,5 mikrogrammi liitri kohta: Vt dr David Lim`i esitlus geoinsenerlusest ja keemiapritsimistest: https://www.youtube.com/watch?v=OJcB7yZpbtU (tabelid alates 45. minutist). Samal ajal kui meie poolt 2013.a. märtsis tellitud kaks lumeproovi Vitipalu maastikukaitsealalt andsid tulemuseks vastavalt alla 40 ja alla 50 ning vihmaveeproov Tallinna lähistel Kloostrimetsas 2013. a  mais  46 mikrogrammi liitri kohta.

“Uued” hingamisteede jm haigused, mis kestavad kaua ega taha paraneda: Evelin Ilves: “Näiteks krooniline obstruktiivne kopsuhaigus – sellist asja ei olnud, kui mina lõpetasin ülikooli…” (vt.alates 4:30 http://etv.err.ee/index.php?05688507&video=10253)

Viirusepideemiad jt elanikkonna, erti laste massilised äkkhaigestumised päevadel, mil keemiaritsimised on eriti intensiivsed:  Arstide poole pöördus 5095 inimest ning neist ligi pooled olid lapsed.: http://tarbija24.postimees.ee/2726454/laste-seas-levib-ohtlik-viirus

KEEMIAPRITSIMISED MAAILMAS

TERVIS

Intervjuust kliimamanipulatsioonide ühe tuntuma valitsusvälise uurijaga maailmas Dane Wigingtoniga:
“Ma olen viimasel ajal näinud meeletult palju haigeid inimesi, kellel on kas hingamishäired, sagedased aevastused, uimasus, sügelevad silmad ja muud allergiasümptomid. Nad ütlevad, et nad ei ole tegelikult haiged, aga ei saa aru, mis neil viga on. Paljud kahtlustavad mingeid allergiaid, kuigi nad pole ise varem allergiaga võidelnud.
/…/Krooniline ninakõrvakoobaste põletik on lausa muutumas epideemiaks kõikjal üle planeedi. /…/ Statistika järgi on aastast 2005 kuni 2010 surmapõhjus hingamisteede haiguste tõttu tõusnud 8. kohalt kolmandale. Sinusiit ehk äge või krooniline ninakõrvakoobaste põletik, sisuliselt raske nohu ja põskkoopapõletik, on tõusmas kõikjal. Samuti keskendumishäired, Alzheimer ja autism. Kõik need haigused on kahtlemata seotud pritsimisega.” http://www.telegram.ee/nwo/mis-on-geoinsenerlus-ja-kuidas-see-meid-mojutab-i-osa#.UccnKlGYMSh
Alumiiniumi ja fluoriidi väga mürgine koostoime: http://www.naturalnews.com/044366_fluoride_aluminum_brain_damage.html

“Keemiasabades” sisalduvate  mürkainete mõju tervisele: Terviseajakirjanik Desiree L. Röveri Chemtrail-konverentsi ettekanne Europarlamendis 8.-9. aprillil 2013:
http://www.puhastaevas.ee/chemtrail-konverents-euroopa-parlamendis/

Keemiapritsimiste osa neurodegeneratiivsete haiguste tormilises kasvus: http://www.puhastaevas.ee/kasutatav-nanoalumiinium-annab-ka-vaikestele-lastele-alzheimeri/

NANOKIUD

Alla langevad nanokiud on tavaliselt inimsilmale õhus nähtamatud, kuid kaaameraga on neid võimalik tabada. Just nanokiud muudavad “keemiapilved” nii “õhuliseks”  ja “kiuliseks”, kuna veeaur kondenseerub nendel. Nanokiududele saab istutada mis tahes aineid või organisme.

Nanokiudude ja nanoosakeste langemine taevast:
Eestis: http://www.hingepeegel.ee/peab-nagema-videod/video-eesti-keemiarajad-keemiavorgud/
Iirimaal: https://www.youtube.com/watch?v=pP_nUDMoAKE&feature=share
Prantsusmaal: https://www.youtube.com/watch?v=emobl2Zur7U

“Ämblikuvõrgud” maapinnal (silmaga nähtavad): https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M5vS79B7RGg

Nanokiu erinevus ämblikuvõrgust: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152474566796686&set=gm.10152865280675302&type=1

Nanokiudude valmistamine:  http://www.youtube.com/watch?v=eYukgN1BRAk
Nende kleepuvate kiududepeale on kerge “istutada” mürgiseid metalle (Al, Ba, Sr) jms.

Mürgine kunstlumi sisaldab mh nanokiudusid, nanotorukesi, haigusttekitavaid baktereid jms:  https://www.youtube.com/watch?v=tmSn0na-i-w

KEEMIAPILVEDE KOOSTIS

Keemiadoktor Bernard Tailliez on esimene teadlane Prantsusmaal, kes analüüsis õhust alla langenud nanokiudude koostist. Need sisaldavad ftalaate – ühendeid, mida leitud ka pakendimateralides, plastides, värvides, kosmeetikas ja mis on väga mürgised ja põhjustavad hormonaalsüsteemi häireid, sh rasvumist.:
https://www.youtube.com/watch?v=sgnakdcwRlE

Aktiivse pritsimise päevadel on teadlased  leidnud sellest ka arseeni, kaadmiumi, kaltsiumi, kroomi, inimese valgeid ja punavereliblesid, erinevaid nakkuslikke haigusbaktereid, pliid, magneesiumi, elavhõbedat, hallituse-eoseid, mükoplasmat, niklit, radioaktiivset tseesiumi ja tooriumi, seleeni, hõbedat, uraani, kollase seene mükotoksiine, Morgellons`i tõve tekitajaid jpm, lisaks ka seni täiesti tundmatuid viirusi, vaktsiine ja baktereid. Mille mõju inimtervisele võib ajapikku olla katastroofiline:  http://chemtrailsinourskies.wordpress.com/chemtrails-documents/

LOODUS

Mürkmetallide tohutu kontsentratsioon lumes ja vihmas Kalifornias ja kõrge alumiiniumisisaldus hukkunud puude koores: https://www.youtube.com/watch?v=C8JeXPnwq2Y

Korrelatsioonid lindude, loomade, kalade masshukumiste ja keemiapritsimiste vahel:
Environmental Scientists Eugene Franklin Mallove, Juventina Villa Mojica and Dorothy Stang murdered after releasing lab test results linking chemtrails to the mass death of fish, plant and animal life: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fAkOjX0CwQc

Keemiapritsimised kahjustavad mesilasi: “Tagajärjed on kohutavad. Mesilaskolooniad on suremas. Räägitakse, et selle põhjustab pestitsiidide kasutamine. Mina aga elan kaugel nendest põldudest, kus pestitsiide kasutatakse ja minu mesilased surevad täpselt samamoodi.” (Dane Wigington)
http://www.telegram.ee/nwo/mis-on-geoinsenerlus-ja-kuidas-see-meid-mojutab-i-osa#.UccnKlGYMSh

Inimeste, sh laste  harjutamine keemiapilvede “loomulikkusega”:
USAs avatud telekanal “Hacking Planet”: http://www.youtube.com/watch?v=gRuMW6OY_J4
“Indiaani” muinasjutt Soomes::http://yle.fi/pikkukakkonen/#!/katsele
Metereoloogid põhjendamas Chemtraili:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gSZksnL2tCQ#!

Keemiapritsimisteks kasutatavad lennukiseadmed:  http://www.puhastaevas.ee/lennumehhaanik-keemiamurk-tuuakse-lennujaamadesse-roojastes-sibiautodes/

POLIITIKUTE, TEADLASTE, SÕJAVÄELASTE JT TUNNITSUSI

USA senaator Dean Haller: “Currently, the Environmental Protection Agency can only call for safety testing after evidence surfaces demonstrating a chemical is dangerous.” https://www.facebook.com/SenDeanHeller

Rahvusvaheliselt tunnustatud füüsikateoreetik: http://www.geoengineeringwatch.org/internationally-recognized-theoretical-physicist-acknowledges-climate-engineering/

Kristen Meghan, endine sõjaväelane: https://www.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA

Teadlased hoiatavad: Geoinsenerlus võib tappa miljardeid inimesi!:
http://www.morphcity.com/home/121-scientists-warn-geo-engineering-can-kill-billions-of-people

Esimene poliitik maailmas, kes avalikult rääkis “keemiapilvedest”, oli Rootsi Roheliste Partei liiga Permilla Hagberg: https://www.youtube.com/watch?v=RXer7kZeOAw

Põhjalik saade “keemiapilvedest” prantsuse TVs  28.03.2014 France 3 kanalilt: (nanokiudude analüüs, Morgellons`i tõbi,  lennujaamatöötajad, teadlased, nanoosakesed õhus, ilmajaama töötajad : https://www.youtube.com/watch?v=sgnakdcwRlE
Seega on Prantsumaa ESIMENE RIIK MAAILMAS, mille peavoolumeedias kajastatakse teemat põhjalikult ja ausalt.

***

ROOTSI RIIKI ÄHVARDAB KEEMIAPILVEDE KOHTA KÄIVATE KÜSIMUSTE  EIRAMISE EEST KOHTUASI

1. aprillil esitati Rootsi õiguskantslerile kohtukaebus Rootsi valitsuse ja selle kolme ameti (relvajõud, looduskaitseamet ning meteoroloogia ja hüdroloogia instituut) vastu avalikkuse põhimõtte rikkumise eest. Nimelt ei reageerinud valitsus ligi  4000 teabenõudele, milles päriti aru väidetavalt riigis toimuva lennukitelt aerosoolide pihustamise ehk nn keemiapilvede kohta. Arvestades rikkumiste ulatust ja süstemaatilisust on tekitatud kahjuks arvestatud 100 000 Rootsi krooni (umbes 11 000 eurot) juhtumi kohta. Kuna aga teadaolevaid juhtumeid on üle 4000, võib Rootsi valitsust ähvardav kahjunõue ulatuda kokku kuni poole miljardi Rootsi kroonini.

http://www.telegram.ee/naabrid/rootsi-riiki-ahvardab-keemiapilvede-kohta-kaivate-kusimuste-eiramise-eest-kohtuasi#.U05O_aZj01Q

http://www.geoengineeringwatch.org/60-million-usd-claim-against-government-of-sweden-for-failure-to-respond-to-citizens-request-for-information-on-chemtrails/

***

EUROPARLAMENT  VÕTAB MENETLUSSE KEEMIAPILVI JA  HAARPI KÄSITLEVA PETITSIOONI

5. märtsil 2014 teatas Europarlamendi Petitsioonikomitee president Erminia Mazzoni, et Komitee alustas tutvumist petitsiooniga ja otsustas paluda Euroopa Komisjonil viia läbi probleemi eri aspektide esialgne uurimine. Komitee jätkab petitsiooni menetlemist  niipea, kui on kätte saanud vajaliku teabe.

http://www.telegram.ee/maailm/europarlament-votab-menetlusse-keemiapilvi-ja-haarp-i-kasitleva-petitsiooni#.U1AytKZj01R

http://www.chemtrail.de/?p=6980

***

Vt lisa  meie Petitsioomist, üles riputatud 2013.a. augustis  ja kogunud õle 1000 allkirja  http://www.puhastaevas.ee/1083-haalt-kogunes-petitsioonile-lopetada-aerosoolpritsimised-eestimaa-taevas/

Liitu MTÜ-ga  Puhas Taevas!
www.puhastaevas.ee


Posted

in

by

Tags: