Toeta

MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas kõige suuremaks kuluallikaks on keskkonnaanalüüside – peamiselt sademete ja õhukvaliteedi laboritestide tellimine.  Testid on vajalikud selleks, et olemas oleksid faktilised andmed alumiiniumi- , baariumi- ja strontsiumiosakeste kontsentratsiooni suurusest eestlaste poolt sisse hingatavas õhus. Kõikide laborianalüüside tulemused ja kuludokumendid avaldame siinsamas kodulehel. Tulemuste maksimaalse usaldusväärsuse tagamiseks püüame vältida Eesti Vabariigi riigiasutustega seotud laboreid, kes võiksid tulemusi mingitel põhjustel kas võltsida või rikkuda.

Oleme tänulikud kõikvõimalike rahaliste annetuste ja toetuste eest, mis aitavad MTÜ-l Kodanikeühendus Puhas Taevas saavutada oma põhikirjalisi eesmärke (vaata siit).

Saaja: MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas
Arveldusarve Swedbankis: EE932200221057237689

Võimalik on hakata ka püsitoetajaks, klikkides oma internetipangas nupule Püsikorraldused ja sisestades sinna meie andmed ja summa suuruse, mida iga kuu meile kanda soovite. Summa võib vabalt olla ka 1 euro.