1083 häält kogunes petitsioonile “Lõpetada aerosoolpritsimised Eestimaa taevas!”

MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas petitsioonile “Lõpetada aerosoolpritsimised Eestimaa taevas!” andsid inimesed 1083 häält.

Pole olemas täna suuremat ohtu Inimese ja Looduse tervisele kui KLIIMAMANIPULATSIOONID (geoinsenerlus), mille katastroofilised tagajärjed on ilmnemas juba täna. Eestis teatakse sellest (surma)ohust alles kahetsusväärselt vähe. Kui me seda koheselt ei peata, puudub ka kõigel muul – majandusel, kultuuril, vaimuelul – tulevik. See on täna prioriteet number
üks.

KAS OLETE MÄRGANUD ET…

täna katavad Eestimaa taevast lennukite “keemiasabad” (chemtrails) ja neist tekkivad ennenägematud “keemiapilved” (1). Selliseid aerosoolpritsimisi teostatakse üleilmsete kliimamanipulatsioonide raames eesmärgiga “takistada kliimasoojenemist”. Ja ehkki seda tegevust ametlikult eitatakse, ollakse avalikkuse survel üha enam sunnitud möönma selle olemasolu (2). Reklaamplakatitele, lastefilmidesse jm on ilmunud lennukite keemiasabad, otsekui oleks need osa loomulikust taevast. USAs on avatud isegi seda õigustav TV-kanal “Hacking the Planet”. (3)

Need “keemiasabad” sisaldavad välismaa andmetel eeskätt alumiiniumoksiidi ja nano-alumiiniumiga kaetud klaaskiudusid, baariumiühendeid, strontsiumi ning viimasel ajal ka fluoriide. Aga ka palju muud mürgist. Kõikjal maailmas on teadlasi, kes regulaarselt testivad vihmavett. Aktiivse pritsimise päevadel on nad leidnud sellest ka arseeni, kaadmiumi, kaltsiumi, kroomi, inimese valgeid ja punavereliblesid, erinevaid nakkuslikke haigusbaktereid, pliid, magneesiumi, elavhõbedat, hallituse-eoseid,
mükoplasmat, niklit, radioaktiivset tseesiumi ja tooriumi, seleeni, hõbedat, uraani, kollase seene mükotoksiine, Morgellons`i tõve tekitajaid jpm, lisaks ka seni täiesti tundmatuid viirusi, vaktsiine ja baktereid. (4) Mille mõju inimtervisele võib ajapikku olla katastroofiline.

Millest nt ainuüksi alumiinium, sattudes inimorganismi, muudab valkude struktuuri, kahjustab kesknärvisüsteemi, nõrgestab rakumembraane, läbib aju verebarjääri, (koos toksiinidega) kulutab ja desaktiviseerib ensüüme jms. Tavapärasest hoopis reaktiivsemad alumiiniumi üliväikesed nanoosakesed aga põhjustavad neurodegeneratiivseid haigusi ja neuroloogilisi arenguhäireid nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõbe, amüotroofilist lateraalskleroosi (A.L.S.). Lisaks põletikulist reaktsiooni kopsudes, kopsuhaigusi, astmat (5). USAs jm välismaal on mõõdetud mh inimeste verd ja leitud sellest väga suurel määral alumiiniumi ja baariumi. (6)

Intervjuust kliimamanipulatsioonide ühe tuntuma valitsusvälise uurijaga maailmas Dane Wigingtoniga:

“Ma olen viimasel ajal näinud meeletult palju haigeid inimesi, kellel on kas hingamishäired, sagedased aevastused, uimasus, sügelevad silmad ja muud allergiasümptomid. Nad ütlevad, et nad ei ole tegelikult haiged, aga ei saa aru, mis neil viga on. Paljud kahtlustavad mingeid allergiaid, kuigi nad pole ise varem allergiaga võidelnud.

/…/Krooniline ninakõrvakoobaste põletik on lausa muutumas epideemiaks kõikjal üle planeedi. /…/ Statistika järgi on aastast 2005 kuni 2010 surmapõhjus hingamisteede haiguste tõttu tõusnud 8. kohalt kolmandale. Sinusiit ehk äge või krooniline ninakõrvakoobaste põletik, sisuliselt raske nohu ja põskkoopapõletik, on tõusmas kõikjal. Samuti keskendumishäired, Alzheimer ja autism. Kõik need haigused on kahtlemata seotud pritsimisega.” (7)

Lisaks mõjuvad nimetatud aerosoolpritsimised (koostöös HAARPiga) rängalt loodusele:
hävitavad osooni, võivad viia laastava globaalse põuani, häirivad fotosünteesi, mürgitavad pinnast ja vett, on kahjulikud enamikule taimestikust, viies selle väljasuremiseni; kiirendavad liikide (sh lindude, kalade, loomade) väljasuremise kiirust; paisates segi suuri vee ja õhuhoovusi, on tõenäoliselt peamisi metaanist tuleneva “planeedi ohuolukorra“ põhjustajaid (8), teadlaste lüües üha suuremat häirekella (9).

Kliimamanipulatsioonid on tegelikult kestnud juba ligi 60 aastat, kajastudes ca 130 sellealases patendis (10), kuid veel kunagi varem pole olukord olnud nii kriitiline.

Aerosoolpritsimised Eestis on arvatavasti ka tänakevadise Saaremaa jt eeskätt Läänemaa alade drastilise kadakatekahjustuse (11) peapõhjuseks. Ehmatavad on ka sellekevadised männi- ja kuusekahjustused. Sest juba 2011.a. ametlikud mõõtmistulemused kinnitavad mulla ja okaste saastumist alumiiniumiga: “Saarejärve kuusiku ja männiku nõrgvee madalate pH-väärtuste juures on üldise ja lahustuva alumiiniumi keskmised sisaldused tõusnud nii männikus kui ka kuusikus orgaanilise kihi all ja kuusikus ka sügavamas kihis.

/…/ Okaste keemiline analüüs näitas VÄGA KÕRGEID (meie rõhutus) alumiiniumisisaldusi männiokastes.” (12) Augusti alguseks on vähemasti Tallinnas ilmnemas ka lehtpuude (eriti kastanite ja pärnade) lehestiku ehmatavalt massiline pruunikstõmbunine.

Keemiapritsimised kahjustavad ka mesilasi. Dane Wigington ütleb: “Tagajärjed on kohutavad. Mesilaskolooniad on suremas. Räägitakse, et selle põhjustab pestitsiidide kasutamine. Mina aga elan kaugel nendest põldudest, kus pestitsiide kasutatakse ja minu mesilased surevad täpselt samamoodi.” (7)

Kahjuks Eestis puudub hetkel ametlik järelvalve lennukite keemiasabades kirjeldatud mürkainete üle Eestimaa õhus (13) Siiski on teada, et nt loomulik alumiiniumisisaldus vihmavees ja lumes peaks olema 0-0,5 mikrogrammi liitri kohta (14), samal ajal kui meie poolt märtsis tellitud kaks lumeproovi metsast Vitipalu maastikukaitsealalt andsid tulemuseks vastavalt alla 40 ja alla 50 ning vihmaveeproov Tallinna lähistel Kloostrimetsas mais 2013 46 mikrogrammi liitri kohta. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2013.a. jaanuaris-veebruaris võetud veeproovid 22-st Eesti jõest näitasid, et 12-s neist ületas baariumisisaldus lubatud piirnormi (50 mikrogrammi liitri kohta). (15)

Keemiapilvi on kõige “käegakasutavamalt” võimalik tuvastada taevast maa peale langevate ja seda katvate imepeente nanofiiberkiudude kujul, mille külge saab “istutada” vajadusel metallide nanoosakesi, baktereid jms (16); samuti “keemiapilvede” spektraalanalüüsiga (17). Meie järelpärimise peale selgus, et Eesti Keskkonnauuringute Keskusel spektroskoopi pole. Ka võib vaadelda aerosoolpihustamist sisse- ja väljalülitavat lennukit õhus. (18)

MIDA TEHA?

* Levitada käesolevat Petitsiooni võimalikult paljudele koos võimalusega anda allkiri aadressil www.petitsioon.ee

* Liituda meie Facebooki grupiga “Chemtrail Eesti…”

* Astuda MTÜ Kodanikeliikumise Puhas Taevas liikmeks või toetada MTÜ-d rahaliselt või muul moel http://www.puhastaevas.ee/toeta/

* Osaleda üleilmsel Chemtrail-päeval 25. augustil 2013 kell 12-15 Tallinnas, Tammsaare pargis:
https://www.facebook.com/events/348432135288287/?fref=ts

* Saata meile fotosid, videosid, andmeid, artikleid, linke jms lennukite “keemiasabadest” ja nende kahjumõjust inimesele ja loodusele

* Lasta teha oma kodukohas proove mullast, kahjustunud puudest, vihma- ja pinnaveest, lumest eestkätt alumiiniumi, baariumi, strontsiumi ja fluoriidide lõikes; samuti lasta uurida taevast alla langevaid nanofiiberkiudusid.

MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas

www.puhastaevas.ee
info@puhastaevas.ee

VIITED:

1) Fotosid “keemiapilvedest” maailmas:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452436044770615.119857.227810860566469&type=1;

Eestis:
http://www.telegram.ee/maavaline/lugejapildid-vol-4-keemiapilved-tallinnas-juris-tartus-ja-parnus#.UfrJUuES0Sl

2) Infoks keemiapilvede skeptikutele:

http://www.telegram.ee/nwo/infoks-keemiapilvede-skeptikutele#.Ue4oqOES0Sn

3) Ameerika ilmakanali sari “Planeedi häkkimine” promo:
http://www.youtube.com/watch?v=gRuMW6OY_J4

4) Chemtrails-dokumente:
http://chemtrailsinourskies.wordpress.com/chemtrails-documents/

5) Terviseajakirjanik Desiree L. Röveri Chemtrail-konverentsi ettekanne Europarlamendis 8.-9. aprillil 2013:

http://www.puhastaevas.ee/chemtrail-konverents-euroopa-parlamendis/

6) Alumiinium ja baarium inimeste veres: http://mohavecountyconstitution.com/pics/Image6.jpg

7) Mis on geoinsenerlus ja kuidas see meid mõjutab? I osa:

http://www.telegram.ee/nwo/mis-on-geoinsenerlus-ja-kuidas-see-meid-mojutab-i-osa#.UccnKlGYMSh

8) Geoinsenerluse 10 murelikuks tegevat fakti, millest meedia vaikib:
http://www.puhastaevas.ee/geoinsenerluse-10-murelikuks-tegevat-fakti/
9) Teadlased: Arktika jää sulamine ohustab miljonite inimeste elu:

http://www.telegram.ee/maailm/teadlased-arktika-jaa-sulamine-ohustab-miljonite-inimeste-elu#.Ud5cSuES0Sl

10) Aerosoolpihustamise patente läbi ajaloo: http://www.carlg.org/engchemtrails2.html

11) Peeter Liiv “Enne mesilasi surevad kadakad”:
http://www.puhastaevas.ee/peeter-liiv-enne-mesilasi-surevad-kadakad/

12) Alumiinium Eestimaa mullas ja puuokastes:

http://www.keskkonnainfo.ee/failid/Keskkonnaseire2011_kompleskseire.pdf

13) Eesti õhuseirelaborite vastus MTÜ Kodanikeühenduse Puhas Taevas järelpärimisele 24.04.2013:
http://www.puhastaevas.ee/eestis-puudub-hetkel-ametlik-jarelvalve-keemiasabades-kirjeldatud-murkainete-ule/

14) Dr David Lim`i esitlus geoinsenerlusest ja keemiapritsimistest: https://www.youtube.com/watch?v=OJcB7yZpbtU (tabelid alates 45. minutist)

15) Piirnorme ületav baarium Eesti jõgedes:
http://www.puhastaevas.ee/baariumisisaldus-eesti-jogedes-ule-normi/

16) Video: Eesti keemisabad, keemiavõrgud?
http://www.hingepeegel.ee/peab-nagema-videod/video-eesti-keemiarajad-keemiavorgud/
ja
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6V7P9EzdIFw

17) Spektraalfotosid alumiiniumitunnustega “keemiapilvedest”: http://syzygyastro.hubpages.com/hub/Chemtrails-Chembows-and-Spectral-Analysis

18) Aerosoolpihustamist sisse- ja väljalülitav lennuk õhus:

http://www.youtube.com/watch?v=cnWO5KT8IhI

19) “Keemiapommid” taevas:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.142823089259484.1073741849.120482964826830&type=1

Aktsiooni korraldaja

MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

“1083 häält kogunes petitsioonile “Lõpetada aerosoolpritsimised Eestimaa taevas!”” on saanud 2 vastust