Eestis puudub hetkel ametlik järelvalve lennukite keemiasabades kirjeldatud mürkainete üle Eestimaa õhus

MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas saatis 24.04.2013 eesti õhuseirelaboritele järgmise järelpärimise:

Paljud välismaised sõltumatud uurimisandmed kinnitavad, et Eestiski viimasel ajal taevast katvad lennukite keemiasabad (chemtrails) ja neist kujunevad keemiapilved sisaldavad ohtralt alumiiniumi (sh eriti terviseohtlike nanosakestena), baariumi, strontsiumi ja viimasel ajal ka fluori, mis kõik on väga ohtlikud inimese ja looduse tervisele. Sellega seoses palume teatada nende ainete sisaldusest Teie vaatlusandmetes kuude lõikes aastail 2012-2013. Kui neid aineid pole seni mõõdetud, siis palume teatada, miks, ning kas ja millal plaanite ka neid mõõtma hakata?

Nii Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnateabekeskus, Keskkonnainspektsioon kui ka Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi atmosfäärifüüsika labor  teatasid oma vastustes, et nemad nimetatud ainete määramisega õhus ei tegele, soovitades pöörduda selles küsimuses Keskkonnauuringute Keskuse poole. Milline aga äriühinguna teostab õhuseiret Eestis vastavalt temaga sõlmitud lepingutele, mis omakorda tuginevad EL õhudirektiivi nõudmistele. Kuna ei direktiivis ega lepingutes ole ette nähtud meie poolt küsitud saastekomponentide mõõtmist, ei oma Keskuse labor ka metoodikaid nende mõõtmiste läbiviimiseks ega ole tal sellest tulenevalt esitada ka küsitud vaatlusandmeid.question-mark

Keskkonnainspektioon, vastuseks MTÜ liikme järelpärimisele lennukite keemiasabade kohta teatas, et tal ei ole antud valdkonnas järelvalve teostamise pädevust ning sellest tulenevalt ei ole ka edastada teabenõudega soovitud teavet. Samuti puudub Keskkonnainspektsioonil info, kas antud küsimust on kavas mõne seadusega reguleerida ning milliseid meetmeid peavad lennukompaniid sellest tulenevalt täitma.

Keskkonnaamet soovitas vajadusel pöörduda Lennuameti poole, kes põhimääruse § 14 lõigete 8 ja 11 kohaselt tegeleb kaebuste ja vaidluste lahendamisega oma tegevusvaldkonnas ning nõustab teisi isikuid oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes.

16. mail 2013.a esitas MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas järelepärimise Lennuametile.


Posted

in

by

Tags:

Comments

“Eestis puudub hetkel ametlik järelvalve lennukite keemiasabades kirjeldatud mürkainete üle Eestimaa õhus” on saanud 7 vastust