Korduvalt Küsitud Küsimused

Küsimuste ja vastuste rubriiki täiendame jooksvalt.


1. Kas chemtrail on ikka tegelikult olemas?

Jah, on olemas! Selle tõestuseks on rohkesti video- ja fotosalvestisi (sh ka Eestis). Seda on tunnistanud ka mõned maailma juhtivad geoinsenerid, sh Michael M. Murphy filmis “Mida nad seal pritivad? (eestikeelsete subtiitritega)” / ( What in the World Are They Spraying:  http://www.whatintheworldaretheyspraying.info/). Seda on kutsunud üles lõpetama endine Los Angelese FBI juht Ted L. Gunderson oma 21. jaanuaril 2011 tehtud videopöördumises  http://www.telegram.ee/nwo/endine-fbi-juht-ted-gunderson-keemiapilvede-pritsimine-tuleb-lopetada#.UWmTwlHVNYK jne.


2. Milline on chemtraili (keemiasaba, keemiaraja)  ja contraili (tavalise kondensjälje) erinevus?

Tavaline kondensjälg on ainult 10-20 lennukipikkust pikk ja hajub vähem kui minutiga. Keemiasaba (aerosoolijälg) seevastu meenutab piimjasvalget (vahel harva ka tumedat) suitsu, mis jääb taevasse alles, ei haju, vaid valgub laiali ning moodustab tehslikke pilvi. Seda näitlikustab hästi videoklipp http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3kcTvqiMNl8


3. Mida chemtrail sisaldab?

Välismaised uuringud näitavad, et chemtrail sisaldab enamasti alumiiniumi, baariumi, radioaktiivset strontsiumi ja viimasel ajal ka fluori. Nt on Californias mõõdetud St. Shasta mäenõlva lumes lubatud alumiiniuminormi 61-kordset ületamist (61 000 osakest miljardi kohta). Välja on antud ka vastavad patendid. Loetelu vastavatest patentidest: http://www.geoengineeringwatch.org/an-exaustive-list-of-patents/


4. Kuidas mõjub chemtrail loodusele?

– Geoinsenerluse (mille üheks osaks chemtrail) ametlikes dokumentides kardetakse osoonikihi hävimist.
–  Juba tänaseks on paisatud segi Planeedil miljoneid aastaid toiminud suured õhu- ja veevood, mis mh on viinud Arktika jäämasside sulamiseni koos sellest vallanduva mürgise metaani massilise erldumisega.

– Globaalse põua oht seoses tuulehoovuste vähenemise, atmosfääriniiskuse “pihustumise” (sinna paisatud nanoosakeste toimel), päikesekiirguse järsu vähenemisega.

– Fotosünteesi kahjustumise risk läbi “valguse hajumise” ja moonutatuse toksilistest osakestest atmosfääris.

– Risk, et pärast ajutist jahenemist põhjustab 10-12 megatonni alumiiniumi viimine stratosfääri kliima uue globaalse soojenemise tekkiva “kasvuhooneefekti” mõjul.

– Alumiinium pinnasesse jõudes rikub mulla happe-aluse tasakaalu (pH-d) neutraalse suunas. Kuna taimed vajavad kasvuks happelist mulda (pH 5,5- 6,5), siis on selle tulemusel tekkinud massilisi puudekahjustusi Hawaiil, Californias (suur alumiiniumisisaldus surevate puude “hõbetunud” koores). Alanud on parasvöötme metsade massiline kahjustumine piirkondades, kus puudub tööstuslik õhusaastus. Töenäoliselt on sellest põhjustatud ka Eestis tuvastatud saarepuu haigus.

– Praegune liikide väljasuremise kiirus (ca 200 liiki päevas) on tuhat korda suurem kui loomulik muutumine, Mõõtmised näitavad mh mulla kasulike mikro- ja väikeorganismide vähenemist

– Eesti sipelgates on raskemetalle võrreldes varasemaga rohkem. Videolink ETV saatele:  http://veebiakadeemia.ee/puramiidi-tipus/bioindikaatorid/


5. Kuidas mõjub chemtrail inimesele?

Alumiiniumi kuhjudes inimorganismis sünnib varem või hiljem sügavaid tervisehäireid nagu Alzheimeri tõbi (haigestumine USAs viimastel aegadel kahekordsitunud), Parkinsoni tõbi jt “aju ummistumisega” seotud vaevused. Chemtrailiga on hakatud seondama ka tavapärasest palju raskemat nn. Chemtrail-grippi, samuti Morgellonsi tõbe. Ilmselt on see põhjuseks ka hingamisteede haiguste sagenemisele ning haigeoleku “mõistatuslikule” pikenemisele. Iseäranis ohtlikuks loetakse alumiiniumi nano-osakeste (10nm) sattumist inimorganismi õhu, vee ja toiduga.


6. Mis põhjusel chemtraili pritsitakse?

– Ametlik põhjendus: maa globaalse kliimasoojenemise vähendamiseks, takistades  päikesesoojuse maapinnani jõudmist.

On ka teisi põhjendusi ja kahtlusi, mida ametlikud allikad ei kinnita, nagu:

– Inimeste edasiseks majanduslikuks orjastamiseks, võttes neilt ära viljakandva maa. See võimaldab mh geneetiliselt muundatud seemneid (mis ainsana idanevad alumiiniumirikkas pinnases) tootvate suurfirmade (nt. Monsanto, Dupont) diktaati elanikkonna üle.

– Inimeste immuunsüsteemi nõrgestamiseks ja seekaudu nende elujõu vähendamiseks ning mõtlemisvõime pärssimiseks (Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbe jt)

– Maailma rahvastiku drastiliseks vähendamiseks


7. Kes seda pritsivad?

Eeskätt sõjaväelised struktuurid, juhitud kas NATO või muude meile teadmata valitsusteüleste rühmituste poolt, kes toetuvad nende poolt palgatud teadlaskonnale (nt. geo-insenerid). Projekti taga on eeldatavalt suurpangad ja -korporatsioonid.


8. Mida Te selle teema tõstatamisega taotlete?

Meie eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust kriitilisest ohust inimkonnale ja loodusele. Täna on see ei midagi vähemat kui elu ja surma küsimus, sest see sodi langeb taevast alla inimeste ja loomade peale. Eelkõige on aga probleemiks nende mürgiste osakeste endale kopsudesse hingamine.


9. Kuidas saan mina eraisikuna info levitamisele kaasa aidata?

Vaata chemtraile kajastavat filmi “MIDA NAD SEAL PRITSIVAD?” koos eestikeelsete subtiitritega siit.

Kui film vaadatud, siis on seda võimalik ka oma isiklikus arvutis DVD-plaadile kirjutada, et sõpradele ja tuttavatele vaatamiseks jagada. Õpetus siin:
http://www.puhastaevas.ee/kuidas-film-mida-nad-seal-pritsivad-oma-arvutis-dvd-plaadile-panna-2/

NB! Praegu on tarvis, et informatsioon võimalikult paljudele ja kiiresti edasi leviks. Arvame, et umbes 99% eestlastest ei tea pritsimisest veel midagi, kuid nende hulgas on palju inimesi, kes saaksid chemtrailide keelamisele kaasa aidata, kui nad vaid teaksid!

Comments

“Korduvalt Küsitud Küsimused” on saanud 2 vastust

Lisa kommentaar