Keemiapilvede mõjust planeedile Maa ehk Veenuse sündroom

Intervjuu Dane Wigningtoniga — dane-wigington-300x284

Milline on sinu taust?

Minu taust on taastuvenergeetika. Kui ma kolisin USA loodeossa, Shasta County Cal, rajasin ma sinna oma „off grid“ kodu. Elektri tootsin ise päikeseenergia abil. Kui ma hakkasin märkama päikesevalguse vähenemist, mõni hetk koguni kuni 80%, hakkasin ma seda teemat uurima. Kui teema raskusaste mulle kohale jõudis, jäi mu elu seisma ja nüüdseks olen geoinsenerluse uurimisega tegelenud 10 aastat. Kahju, mis on juba tekitatud on väga suur ja me hakkame seda omal nahal tunda saama.

Mis on need ained, mida pihustatakse?

Need aineosakesed ei ole kandunud tuulega ega ole pärit tehastest, need on täiesti „uue tasandi “ osakesed. Enamus tehtud teste välistab tehaste mõju. Ja alumiiniumi ning baariumi kogused, mis näiteks USA läänerannikul on leitud, on ikka väga suured. Üksainus vihmasadu sisaldas 50 000% rohkem alumiiniumi kui 6 aastat tagasi: 7 osakest miljardi kohta ja kuue aasta pärast 3450 osakest miljardi kohta – ühesainsas vihmavalingus! Paljud arvavad, et need ained tulevad Hiinast, nii väidab ka CARB (California Air quality Resource Board). Metallid ei lendle üle ookeani. Need mürgised ained on „värsked“ ja kogused on nii suured, et on suutnud muuta metsa pH-d. On vaja palju metalli, et suuta muuta metsa pH-d. Pihustamine tapab metsa ja selle mõju meile on samuti kohutav. Norrast ja Saksamaalt on meiega ühendust võetud, et nemad on leidnud 60 testist fluoriidi. Tehaste mõju on välistatud. See näitab, et segusse on lisandunud nüüd ka fluoriid.

Mis põhjusel seda tehakse?

Siin võib olla palju põhjuseid.
Esiteks militaarne strateegia. On olemas dokument, mis ütleb: ilm kuulub USA sõjaväele. Üle maailma käib nö weatherwarfare (ilmastikusõda), NATO ühel ja Hiina, Venemaa teisel pool. Näiteks Pakistan ei pooldanud enam USAd ja järsku kadus 20% nende sademetest. Sama juhtus Tais .

Teiseks toit ja vesi. Suured pihustatud pilvemassid muudavad veeringlust ja vähendavad sademeid. Sateliitpilte saab jälgida lehel geoengeneeringwatch.org. Mullastik on mürgine ja Monsanto on välja töötanud alumiiniumikindlad seemned, mis suudavad sellises mullas kasvada. Haiged inimesed ei suuda väga palju protestida. Sellised kogused mürgiseid aineid, mis suudavad tappa puu, tapavad ka lõpuks meid.

Kuidas ma ennast kaitsta saan?

Ei saagi. Sa ei saa elada nii, et sa ei hinga. Pihustamine peab lõppema, see on ainus võimalus. Geoinsenerlus on ainus suurim oht kõigele elavale, v. a ehk tuumakatastroof. See lõhub osoonikihti, muudab tuulemustreid ja veeringlust, blokeerib päikesevalgust. Nüüdseks on selge, et kuni 22% otsesest päikesevalgusest ei jõua enam maapinnani. Fotosüntees on aeglustunud ja valguse lainepikkus on muutunud, me isegi ei tea, kuidas see fotosünteesile mõjuda võib. Kõik on muutunud alates mikroobidest õhus kuni mikroobideni mullas. Viimased on praktiliselt steriilsed. Kõik elav on negatiivselt mõjutatud nendest programmidest. Geoinsenerlus lõhub meie osoonikihti ja kui osoonikihti ei ole, pole ka meid.

Kuidas mõjub pihustamine taimestikule?

Mürgised metallid sunnivad taime lõpetama toitainete imendamist. Puudesse kolivad putukad sisse, aga see on sümptom, mitte põhjus. Parasvöötme metsad on seetõttu suremas.

Kuidas pihustamine inimest mõjutab?

On teatud kogus (mitte muidugi väga suur), mida sa võid süüa ja sinuga ei juhtu midagi, kuid sisse hingates on metalliosakesed väga ohtlikud. Tegemist on väga väikeste osakestega ca 10 nanomeetrit ja need lähevad otse sinu vereringesse ja jäävad sinna. Need osakesed kuhjuvad praegu meis kõigis. See on toimumas ükskõik, kas see läheb sulle korda või mitte. See võib olla seotud Agenda 21 programmiga, mida meile praegu vaikselt tutvustatakse – totaalne kontroll toidu- ja veevarude üle jne

Millised on veel geoinsenerluse ohud?

Samal ajal, kui me siin räägime, on lahti rullumas kataklüsmiline sündmus. Soovitan otsida märksõnaga Arktic methane emergency. Tohutu suur metaanireservuaar on lahti sulamas ja geoinsenerlus on selle eest vastutav.

Miks ei ole geoinsenerluse ümber sellist debatti nagu GMO (geenmuundatud toit) puhul näha võib?

Inimesed peavad hakkama sellega tegelema, sest see mõjutab kõike meie ümber. Mis GMO-d puudutab, siis needsamad Norra ja Saksamaa teadlased avastasid taimede geenimutatsiooni, mis nende uurimistöö järgi avaldub terves taimestikus. Mahetoitu, kui sellist ei eksisteeri, kõik sisaldab neid mürgiseid metalle. Meie endi kehad salvestavad neid nanoosakesi ja muudavad meid vastuvõtlikumaks kiirgusele, mille keskel me elame. Ei ole eluvaldkonda, kus see teema meid ei puuduta.

Kas inimesed, kes neid programme läbi viivad, on sellest kõigest teadlikud?

Minu arvates nad ei tahtnud seda, mis on praegu toimumas ja nad on praegu paanikas. Metaani eraldumine on planeedile lõpuks surmav ja me oleme praegu teel stsenaariumi poole, mida nimetatakse Veenuse sündroomiks.

Mis on Veenuse sündroom?

See on teaduslik stsenaarium, mitte metafoor. Nagu termin isegi ütleb, on Veenuse sündroom stsenaarium, mille kohaselt on käivitunud teatud protsessid atmosfääris, mida ei saa peatada. Kasvuhoonegaaside sisalduse jätkuv tõus atmosfääris põhjustab jätkuvat planetaarset soojenemist ja see ei lõpe paradiisiaiaga, vaid pigem põrguga nagu Veenusel. Selle stsenaariumi järgi muutub Maa Veenuse sarnaseks ja kaob kogu elu. On palju faktoreid, mis meid sellele teele suruvad, kuid üks neist on põhiline. Tuginedes olemasolevale infole, saab öelda, et kui geoinsenerluse programme ei lõpetata, siis juhtub meiega Veenuse sündroom ja seda kiiremini, kui keegi arvatagi oskaks. Kui keegi seostab seda Al Gore ja tema silmakirjaliku süsinikemissiooni skeemiga, siis ta eksib sügavalt. Siin on meil tegu millegi tõelisega, millel vähe pistmist keskkonnakaitsegruppidega, kes on otsustanud ignoreerida kõige pakilisemat väljakutset peale tuumakatastroofi, millega elu Maal silmitsi seisab, ja see on – globaalne aerosoolne geoinsenerlus (global aerosol geoengeneering ).

Kuid Veenus asub Päikesele nii palju lähemal. Maa ei saaks kunagi sellisesse olukorda sattuda. On ju nii?

See pole nii. Veenus on Maale palju sarnasem, kui enamik seda arvab. Ta on sama suur ja pea sama koostisega. Kuigi debatt selle üle jätkub, näitavad viimased uurimistulemused, et Veenusel olid kunagi atmosfäär ja ookeanid, kuid mitte nagu Maal. Veenus polekski Maast nii palju soojem paik, kui miski poleks läinud väga valesti .

Mis siis juhtus?

Veenusel toimus kontrollimatu kasvuhooneefekt (runaway greenhouse effect). Sellele aitasid kaasa mitmed looduslikud protsessid nagu meilgi siin praegu. Kui päike kütab läbi klaasi kasvuhoonet, millel pole ventilatsiooni, pääseb soojusenergia sisse, kuid mitte enam välja. Tasakaal, mis kunagi tagas meie planeedi elukeskkonna, on kadunud. Kui see protsess on piisavalt kaua kestnud, ei ole enam tagasiteed, seda ei saa enam peatada. Veenusel on selle tagajärjel pinnatemperatuur 482 kraadi Celsiuse järgi.

Mis kallutab asja nii tasakaalust välja?

Kuigi on palju kaasaaitavaid faktoreid, mis hetkel mõjutavad negatiivselt Maa looduslikke süsteeme, on (toetudes olemasolevale infole) kõige suurem süüdlane selles kliimamanipulatsiooni programmid/globaalne geoinsenerlus. See on elevant keset elutuba, mida täielikult ignoreeritakse ja eitatakse pea kõikides keskkonnaorganisatsioonides. Samuti valitsuste ametkondades. Seda hoolimata asjaolust, et need ametkonnad räägivad kliimamanipulatsiooni programmide peatsest vajalikkusest. Atmosfääri geoinsenerlik rikastamine nanoosakestega ja isegi veel ilmsem lennukisabade manipuleerimine ionosfääri kuumutajaga nagu HAARP hävitab süsteeme, mida vajab elu Maal.

Miks nad manipuleerivad kliimaga, kui see on nii destruktiivne?

Sest nad saavad seda teha. Sest ei ole kedagi, kes neid peataks. Geoinsenerlus on, vähemalt lühiajaliselt, vahend omamaks kirjeldamatult suurt võimu (niikauaks kuni atmosfäär alla annab). Paljud ei suuda uskuda, et meil ei ole tegemist terve mõistuse ega loogikaga nende puhul, kes juhivad neid programme. See on sama jõugrupp, kes on korraldanud 1800 tuumaplahvatust üle terve maakera. Seesama jõugrupp, kes mürgitas omaenda sõdureid Vietnamis (vt Agent Orange) ja on kasutanud vaesestatud uraani laskemoonas sõjalistes konfliktides. Sama seltskond, kes on läbi viinud rutiinseid biorelvade testimisi tsiviilelanike peal. Veelkord – siin ei ole tegu loogika ega terve mõistusega.

Enamuses geoinsenerluse patentides on seatud eesmägiks päikesekiirguse tagasipeegeldamine, et vähendada globaalset soojenemist. Need peegeldavad ja mürgised metalliosakesed tekitavad tehisliku pilvkatte, mis muudab Maa nö heledamaks. Nimekiri selle negatiivsetest mõjudest on pikk. Geoinsenerluse programmide kasu on köömes võrreldes kahjuga. Osoonikihi vähenemine, rikutud veeringluse tsükkel, mürgitatud ja „steriliseeritud“ muld ja vesi, massiline puude suremine ja liikide väljasuremine, muudetud tuule ja ookeanihoovuste mustrid – kui nüüd nimetada vaid mõnda. Nad seletavad, et geoinsenerlus on vajalik, et Maa oleks heledam, kuid teadus ütleb, et Veenus juba on üle kahe korra Maast heledam. 70% Päikese soojusenergiast peegeldub Veenuselt tagasi tänu tolle valgustpeegeldavale atmosfäärile – Maal 30%. Veenus on väga hele ja kas see on aidanud tal maha jahtuda? Üldse mitte. Veelkord – temperatuur veenusel on 482 kraadi ja õhurõhk 100 korda suurem kui Maal.

Ilmselgelt on vaja palju rohkemat kui lihtsalt valguspeegeldav atmosfäär Kui planeedi „jahutamine“ oleks nende programmide tõeline eesmärk, oleks nende meetod kõige rohkem lihtsalt hullumeelne. Tegelikke eesmärke on kindlasti mitu, kuid selle kõige taga on totaalne kontroll. Olemasolev info kinnitab et see „võim ilma üle“ saabub varsti kogu maakera asukate elu hinnaga. Geoinsenerlus küll jahutab hetkel planeeti, tehispilvkate blokeerib otsest päikesevalgust ja tehislik vihma kristalliseerimine pilvedes ja tormides, kuid seda palju hullema hilisema soojenemise hinnaga. Ülaltoodud tagajärgi arvestades saab öelda, et nende programmide osakesed ja mürgine hägu atmosfääris püüab kinni rohkem soojust, kui seda tagasi peegeldab. Meie olukord läheb hullemaks iga päevaga.

Kuhu edasi?

Geoinsenerlus on juba põhjustanud katastroofilisi sündmusi nagu metaani massiline lekkimine Arktikas. Meie planeet muutub peadpööritava kiirusega ja mitte paremuse poole. Kliimamanipulatsioonid on kestnud juba 60 aastat ja efekt elukeskkonnale nähtav. Ega inimene pole oma biosfääriga kena olnud, kuid geoinsenerlus on senisest kõige hullem. Vähenev osoonikiht, rikutud veetsükkel, muutused ookeanihoovuste liikumisteedes; me oleme kaotanud oma sinise taeva, fotosüntees väheneb ja toimub otsene kogu elava mürgitamine. Selline on siis nende „ravim“. Neil, kes on võimul, on järjest raskem varjata selle totaalse hävitustöö tõelist põhjust. Kompleks “korporatsioonid/sõjavägi/tööstus/meedia ”üritab õige varsti asja meile „kasulikuks“ pöörata. „Weather Channel“ – ilmakanal alustas 28. veebruaril uue seriaaliga „Hacking the planet“ – planeedi häkkimine. On oluline teada, et pea kõik peamised ilmamudelite tootjad ja edastajad kuuluvad samadele inimestele, kes on kliimamanipulatsioonide taga. Nende töö on selgitada, kuidas kliimaanomaaliad ei ole üldse seotud geoinsenerluse programmidega.
Meie kõigi kohus on pingutada nende programmide ilmsiksuleku nimel. Me peame jõudma ette propagandast, mis kiirutab end üldsusele maha müüma. Hari ennast, kogu materjali ja jaga seda. Näited flaieriteks on saadaval kodulehel “geoengineeringwatch.org/ads” (ja varsti ka Puhta Taeva kodulehel tõlgituna).
Hangi endale koopia Michael Murphy filmist “Why In The World Are They Spraying” ja kopeeri seda ning jaga. Kui me saavutaksime kriitilise massi, on meil võimalus spreimine peatada. Ja need, kes neid programme korraldavad ja lubavad, peavad mõistma, et nad vaikselt tapavad endid ja oma perekondi ja meid koos nendega. Inimeste teadlikkus kasvab iga päevaga ja me peame tegema kõik võimaliku selle suurendamiseks. Kui geoinsenerlus ei lõpe ja planeedil ei lasta loomulikult vastata ja taastuda, on meie tulevikuks Veenuse sündroom

Tõlkinud Kristiina


Posted

in

by

Tags:

Comments

“Keemiapilvede mõjust planeedile Maa ehk Veenuse sündroom” on saanud 5 vastust